Strona główna

Oddziały i Sekcje   Folia Horticulturae    Biuletyn Informacyjny   Linki     

Zarząd Główny, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

dr hab. Jacek Nawrocki

prezes

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Edward Kunicki

wiceprezes

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Halina Buczkowska

wiceprezes

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Mazur

sekretarz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ

zastępca sekretarza

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz

skarbnik

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UP

zastępca skarbnika

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Rafał Barański

członek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

członek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Anna Golcz

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Jan Kopytowski, prof. UW-M

członek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Małgorzata Korbin

członek

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

dr hab. Grzegorz Mikiciuk

członek

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr hab. Andrzej Sałata

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Piotr Siwek, prof. UR

członek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Adela Adamus

przewodniczący

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Marek Gajewski

zastępca przewodniczącego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Helena Łabuda

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Paweł Michalski

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Zenia Michałojć

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO

członek

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Marek Siwulski

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

 

Główny Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Barbara Politycka

przewodnicząca

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak

członek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Piotr Chochura

członek

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Dorota Jadczak

członek

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr inż. Mariusz Lewandowski

członek

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

 

 

 

Księgowość: mgr inż. Anna Kuczera

tel.: +48 609 800 706