Folia Horticulturae

Search      

Kaniszewski S., 2006. Stan obecny i perspektywy rozwoju produkcji warzyw w Polsce. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 7-20

Nowaczyk P., 2006. Kierunki genetycznego doskonalenia roślin warzywnych. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 21-29

Węglarz Z., 2006. Zróżnicowanie roślin leczniczych a ich jakość. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 30-37

Adamczewska-Sowińska K., Kołota E., 2006. Zastosowanie herbicydu Dancor 70 WG do zwalczania chwastów w uprawie pomidora. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 38-42

Anyszka Z., Dobrzański A., 2006. Zachwaszczenie w uprawie marchwi w zależności od sposobu uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 43-47

Bartczak M., Knaflewski M., Żurawicz A., 2006. Wpływ niektórych czynników na świeżą masę i średnicę korony sadzonek truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 48-53

Bączek-Kwinta R., Adamska A., Seidler-Łożykowska K., 2006. Wzrost części nadziemnych roślin wybranych form genetycznych rumianku pospolitego pod wpływem suszy glebowej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 54-60

Biesiada A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A., Wołoszczak E., 2006. Wpływ formy i dawki azotu na plonowanie i skład chemiczny koszyczków nagietka (Calendula officinalis L.). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 61-65

Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A., 2006. Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita maxima Duch. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 66-70

Bryksa-Godzisz M., Węglarz Z., 2006. Charakterystyka rozwojowa kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench w warunkach uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 71-76

Capecka E., 2006. Liściowa forma gorczycy sarepskiej Brassica juncea (L.) Czern. w uprawie polowej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 77-81

Cebula S., Kalisz A., 2006. Zależność pomiędzy zagęszczeniem roślin a plonowaniem i jakością handlową kilku odmian kapusty głowiastej białej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 82-87

Cebula S., Kalisz A., Kunicki E., 2006. Wpływ zagęszczenia roślin na wartość odżywczą kilku odmian kapusty głowiastej białej przed i po przechowywaniu. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 88-92

Chohura P., Kołota E., 2006. Ocena plonowania wybranych odmian pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 93-97

Dobromilska R., Kujath K., 2006. Wpływ redukcji liści i zastosowania materiału refleksyjnego na wzrost pomidora drobnoowocowego. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 98-102

Dyduch J., Kawecka M., 2006. Zawartość chlorofilu oraz karotenoidów w świeżym zielu kilku odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w uprawie na zbiór pęczkowy. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 103-107

Dyduch J., Najda A., Brzozowski N., 2006. Wzrost i skład chemiczny kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) w pierwszym roku uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 108-112

Francke A., 2006. Plonowanie pomidora w nieogrzewanym tunelu foliowym na tle warunków pogodowych. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 113-117

Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M., 2006. Wpływ światła i temperatury na długość okresu wegetacji kilku gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 118-122

Gajc-Wolska J., Rosłon W., Osińska E., 2006. Ocena jakości świeżego surowca pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum) i selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 123-127

Gajewski M., Arasimowicz D., 2006. Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość wolnych kwasów polifenolowych w owocach odmian oberżyny (Solanum melongena L.). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 128-132

Gawęda M., Repelewicz M., 2006. Zmiany zawartości wybranych makroskładników w ziarniakach kukurydzy cukrowej przechowywanej w różnych temperaturach. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 133-138

Gawęda M., Kural I., Łuczak I., 2006. Zależność między zawartością barwników w liściach niektórych odmian warzyw cebulowych a podatnością na zasiedlenie przez szkodniki. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 139-144

Głowacka B., 2006. Reakcja rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na uzupełnienie światła dziennego światłem niebieskim. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 145-149

Golcz A., Politycka B., Bosiacki M., 2006. Wielokrotne użytkowanie podłoży w uprawie oberżyny (Solanum melongena L.). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 150-155

Gruszecki R., 2006. Ocena wybranych cech biometrycznych kilku odmian pietruszki korzeniowej uprawianej z siewu późnojesiennego. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 156-160

Grzeszczuk M., Jadczak D., Podsiadło C., 2006. Wpływ uwilgotnienia gleby na zawartość wybranych składników chemicznych w różnych częściach użytkowych szpinaku nowozelandzkiego. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 161-165

Hanus-Fajerska E., 2006. Generowanie bioróżnorodności u pomidora uprawnego na drodze organogenezy pośredniej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 166-170

Hawrylak B., Szymańska M., 2006. Selen - pierwiastek pożądany w żywieniu warzyw liściowych? Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 171-175

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Olszewski W., 2006. Wpływ następczy przedplonowych nawozów zielonych na zawartość suchej masy, witaminy C oraz cukrów w porze odmiany ‘Arkansas’. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 176-180

Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., 2006. Wpływ różnych terminów przyorania okrywy na wybrane elementy wartości odżywczej kapusty głowiastej białej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 181-185

Jadczak D., Orłowski M., Suchorska-Orłowska J., 2006. Wpływ gęstości sadzenia oraz rodzaju materiału sadzeniowego na wielkość i jakość plonu cebuli piętrowej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 186-193

Jędrszczyk E., Poniedziałek M., Sękara A., 2006. Wpływ żywych ściółek na zawartość metali ciężkich w głowach kapusty głowiastej białej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 194-199

Kalisz A., Siwek P., Cebula S., 2006. Ocena wzrostu i składu chemicznego rozsady kapusty pekińskiej (Brassica pekinensis Rupr.) w zależności od metody hartowania i terminu produkcji. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 200-207

Kalisz A., Cebula S., Siwek P., 2006. Wpływ metody hartowania rozsady oraz terminu sadzenia na wielkość i jakość plonu kapusty pekińskiej (Brassica pekinensis Rupr.) w okresie wiosennym. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 208-213

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B., 2006. Wpływ preparatów dolistnych na plon nasion serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 214-218

Knaflewski M., Kałużewicz A., 2006. Wysokość i jakość plonu ośmiu odmian szparaga w uprawie na zielone wypustki. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 219-223

Kobryń J., Zielony T., 2006. Wpływ zawartości azotu w pożywce oraz przechowywania na plon i jakość sałaty uprawianej na wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 224-228

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2006. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie pora uprawianego na zbiór jesienny. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 229-232

Kołota E., Czerniak K., 2006. Ocena plonowania i wartości odżywczej kilku odmian buraka liściowego (Beta vulgaris L. var. cicla L.) w uprawie wiosennej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 233-236

Komosa A., Chohura P., 2006. Wpływ zróżnicowanych poziomów makroskładników w pożywkach na jakość rozsady i następczy efekt plonowania pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 237-242

Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z., 2006. Sterole w organach wegetatywnych i generatywnych wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 243-246

Kosterna E., Wadas W., Koc G., 2006. Wzrost i rozwój roślin wczesnych odmian ziemniaka w uprawie pod osłonami. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 247-252

Kowalczyk K., 2006. Występowanie suchej zgnilizny owoców (BER) papryki (Capsicum annuum L.) w zależności od intensywności radiacji i odmiany. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 253-257

Kowalczyk W., Dyśko J., Kaniszewski S., 2006. Wpływ pH pożywki na dostępność manganu w uprawie ogórka w wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 258-262

Kowalczyk W., Kaniszewski S., Dyśko J., 2006. Wpływ pH pożywki na dostępność żelaza w uprawie ogórka w wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 263-267

Krawiec M., Palonka S., 2006. Wpływ wielkości dymki i sposobu jej przechowywania na plon handlowy dwóch odmian cebuli. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 268-272

Krężel J., Kołota E., 2006. Wpływ osłon na plonowanie i wartość biologiczną kapusty pekińskiej uprawianej w okresie wiosennym. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 273-277

Kucharski W.A., Mordalski R., 2006. Ocena skuteczności metamitronu w zwalczaniu chwastów w uprawie nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L.). Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 278-282

Lisiecka J., Bartczak M., Knaflewski M., 2006. Wpływ niektórych czynników na liczbą i długość korzeni sadzonek truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2006/1: 283-288