Folia Horticulturae

Search      

Kawa-Miszczak L., Węgrzynowicz-Lesiak E., Miszczak A., Saniewski M., 2003. Wpływ jasmonianu metylu na akumulację antocyjanów i produkcję etylenu w cebulach tulipanów. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 7-9

Szot P., Hetman J., 2003. Ocena wpływu regulatorów wzrostu na zmienność właściwości mechanicznych łodyg tulipana. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 10-12

Durlak W., Hetman J., 2003. Wpływ terminu zbioru na plon cebul 5 odmian tulipana. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 13-15

Laskowska H., Kocira A., 2003. Wpływ terminu i głębokości sadzenia bulw na plon bulw potomnych acidantery dwubarwnej (Acidanthera bicolor Hochst.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 16-18

Bach A., Warchoł M., Pawłowska B., 2003. Rozmnażanie śnieżyczki Elwesa (Galanthus elwesii Hook) w pożywkach płynnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 19-21

Świstowska A., Kozak D., 2003. Wpływ rodzaju i stężenia auksyny na ukorzenianie pędów Columnea hirta Klotzsch et Hanst. in vitro. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 22-24

Kapczyńska A., Piskornik M., 2003. Wpływ sacharozy na trwałość ciętych kwiatów sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor (Curt.) Ker. Gawl.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 25-27

Rabiza-Świder J., Skutnik E., 2003. Wpływ światła na starzenie ciętych liści cantedeskii i funkii. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 28-30

Skutnik E., Rabiza-Świder J., 2003. Wpływ wybranych substancji chemicznych na pozbiorczą trwałość pędów Molucella laevis L. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 31-33

Hetman J., Pudelska K., Witek A., 2003. Ocena walorów dekoracyjnych wybranych odmian dalii ogrodowej (Dahlia × cultorum Thorsr. et Reis.) traktowanych flurprimidolem. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 34-36

Startek L., 2003. Możliwości regulowania flurprimidolem wzrostu i pokroju bratka ogrodowego (Viola × wittrockiana Gams). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 37-39

Startek L., Dobrowolska A., 2003. Wpływ flurprimidolu na wzrost i rozwój oraz trwałość walorów dekoracyjnych niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook. f.) z grupy Fiesta. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 40-42

Kozik E., Wechta M., 2003. Wpływ nawozów Osmocote Plus na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.) ‘Early Sunrise’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 43-45

Karczmarz K., Laskowska H., 2003. Ocena jakości lonasa rocznego (Lonas annua (L.) Vines et Druce) uprawianego na suche bukiety w zależności od sposobu uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 46-48

Czernećkyj M., Weryszko-Chmielewska E., 2003. Aktrakcyjność liści kilku gatunków Kalanchoë Adans. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 49-52

Czemplik S., 2003. Ananasowate - niezastąpione rośliny do dekoracji wnętrz. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 53-55

Czekalski M., Kidawska G., 2003. Rozmnażanie powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) za pomocą sadzonek pędowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 56-58

Matysiak B., 2003. Wpływ natężenia światła na wzrost i fluorescencję chlorofilu mikrosadzonek różaneczników w czasie aklimatyzacji. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 59-61

Bielenin M., Matysiak B., 2003. Wpływ nawożenia na wzrost i zawiązywanie pąków kwiatowych u różaneczników uprawianych na stołach zalewowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 62-64

Strzelecka K., 2003. Powstawanie korzeni przybyszowych w sadzonkach różanecznika pontyjskiego (Rhododendron ponticum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 65-67

Nawrocka-Grześkowiak U., 2003. Wpływ substancji wzrostowych na ukorzenianie sadzonek wybranych gatunków różaneczników. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 68-70

Czekalski M., Gierula A., 2003. Jakość krzewów mahonii pospolitej - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. uprawianej w pojemnikach. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 71-73

Galek R., Kupczyńska A., Kaczmarek J., Cichocka W., Śmiałek E., Śmietana J., 2003. Ocena wartości dekoracyjnej kolekcji róż uprawianych w gruncie. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 74-76

Koziara Z., 2003. Wpływ przedsiewnego kondycjonowania nasion Eucalyptus gunnii Hook. na proces ich kiełkowania. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 77-79

Morozowska M., 2003. Kwitnienie, owocowanie i zawiązywanie nasion Primula veris L. w warunkach uprawy polowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 80-82

Szymski A.M., Rzeszotarska M., 2003. Między kiczem a artyzmem. O spontanicznej sztuce kształtowania przestrzeni ogrodów działkowych i przydomowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 83-85

Włodarczyk Z., 2003. Ogrodnictwo w roli popularyzatora Biblii. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 86-88

Szymski A.M., Ignaczak-Felińska J., 2003. Wątki średniowieczne w sztuce ogrodowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 89-91

Kubus M., 2003. Układ przestrzenny i zadrzewienie niewielkich miast Pomorza Zachodniego. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 92-94

Kubus M., 2003. Możliwości uprawy w ogródkach Szczecina drzew i krzewów z ciepłych rejonów klimatycznych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 95-97

Stachak A., Kubus M., Nowak G., 2003. Zadrzewienie wiejskich terenów przykościelnych i cmentarzy w południowej i północnej części Niziny Szczecińskiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 98-100

Stachak A., Kubus M., Nowak G., 2003. Zadrzewienie parków okolic Pyrzyc i Stargardu. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 101-103

Kubus M., Nowak G., 2003. Pomnikowe okazy bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) na Nizinie Szczecińskiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 104-106

Frazik-Adamczyk M., 2003. Występowanie szupinu chińskiego (Sophora japonica L.) w Krakowie. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 107-109

Malinowska Z., 2003. Ocena stanu zachowania zieleni osiedlowej na przykładzie fragmentu osiedla w Krakowie-Krowodrzy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 110-112

Seweryn E., Kraus D., 2003. Rekonstrukcja ogrodu Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym na przykładzie autobiograficznej powieści "Uśmiech". Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 113-116

Marks E., Młynarczyk K., Połucha I., Jaszczak A., 2003. Ocena terenów zieleni w gospodarstwach agroturystycznych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 117-119

Młynarczyk K., Siedlecka A., Jaszczak A., 2003. Wykorzystanie gatunków roślin ozdobnych i użytkowych w ogrodzie rustykalnym w Wilimach. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 120-122

Szklanowska K., Strzałkowska M., 2003. Kwitnienie, pylenie i oblot przez pszczołę miodną drzew klonu Acer tataricum L. i Acer ginnala Maxim. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 123-125

Bożek M., 2003. Owady zapylające na kwiatach trzech ozdobnych gatunków roślin z rodziny Lamiaceae. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 126-128

Hołubowicz T., Basak A., Pacholak E., 2003. Skuteczność preparatu "Help" w ochronie kwiatów roślin sadowniczych przed uszkodzeniami przez wiosenne przymrozki. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 131-133

Czynczyk A., Bielicki P., Chlebowska D., 2003. Wstępne wyniki z wpływem podkładek P 14 otrzymanych z kultur in vitro i z odkładów na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany ‘Jonagold’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 134-136

Ścibisz K., 2003. Wpływ wysokości okulizacji na wzrost i plonowanie parchoodpornej jabłoni ‘Sawa’ rosnącej na dwóch podkładkach przy różnym utrzymaniu gleby w sadzie. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 137-139

Gudarowska E., Szewczuk A., 2003. Wpływ sposobu produkcji materiału szkółkarskiego na owocowanie i wzrost młodych drzew odmiany ‘Jonagold’ w zależności od podkładki i zabiegu nawadniania. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 140-142

Bielicki P., Czynczyk A., Nowakowski S., 2003. Wpływ jakości materiału szkółkarskiego na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany ‘Jonagored’ na podkładce M.9. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 143-145

Gąstoł M., Poniedziałek W., 2003. Wpływ różnych metod skarlania jabłoni na ich wzrost i plonowanie. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 146-148

Gąstoł M., Poniedziałek W., 2003. Wpływ różnych metod skarlania jabłoni na niektóre właściwości owoców. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 149-151

Gruca Z., 2003. Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni ‘Rubin’ w pierwszych latach po posadzeniu. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 152-155

Gregorczyk A., Chełpiński P., Ostrowska K., 2003. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy danych do opisu wzrostu i plonowania nowych odmian jabłoni. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 156-158

Mika A., Buler Z., Treder W., 2003. Optymalizacja nasłonecznienia i jakości owoców w sadzie intensywnym. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 159-161

Poniedziałek W., Porębski S., Rzeźnicka B., 2003. Wpływ nacinania pni, cięcia korzeni oraz podwójnego pnia na wzrost i plonowanie jabłoni. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 162-164

Licznar-Małańczuk M., 2003. Nakłady pracy na formowanie i cięcie drzew w różnych typach intensywnych sadów jabłoniowych w okresie pierwszych 10 lat ich prowadzenia. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 165-167

Treder W., Cieśliński G., 2003. Ocena odżywienia jabłoni azotem za pomocą miernika SPAD-502. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 168-170

Jadczuk E., Pietranek A., Dziuban R., 2003. Wpływ nawożenia potasem na wzrost i plonowanie jabłoni. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 171-173

Szklarz M., 2003. Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek odmiany ‘Jonica’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 174-176

Basak A., 2003. Wpływ preparatów Perlan (BA+GA4+7) i Novagib (GA4+7) na jakość jabłek odmian ‘Golden Delicious’, ‘Boskoop’ i ‘Elstar’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 177-179

Szot I., Basak A., 2003. Wpływ terminu i stopnia przerzedzania ręcznego na niektóre cechy jakościowe jabłek odmiany ‘Szampion’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 180-182

Ben J., 2003. Przebieg kumulacji i degradacji skrobi w okresie wzrostu jabłek odmiany ‘Gala Must’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 183-185

Andziak J., Tomala K., 2003. Wpływ podkładki na odżywienie mineralne drzew oraz zdolność przechowalniczą jabłek odmiany ‘Šampion’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 186-188

Błaszczyk J., 2003. Podatność gruszek ‘Carola’ i ‘Concorde’ na wybrane grzybowe choroby przechowalnicze. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 189-191

Rozpara E., Grzyb Z.S., 2003. Wzrost, owocowanie i jakość owoców nowych, niemieckich odmian śliw na dwóch podkładkach. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 192-194

Plich H., Lewandowski M., 2003. Zdolność przechowalnicza śliwek (Prunus domestica L.): wpływ sezonu i kształtu korony na trwałość i jakość pozbiorczą śliwek cv. ‘Oneida’. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 195-197

Konopacka D., Płocharski W., Morgaś H., 2003. Pomiar jędrności owoców jako wskaźnik jakości plonu oraz czynników intensyfikujących uprawę śliw. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 198-201

Chełpiński P., Skupień K., Ostrowska K., Herman B., 2003. Porównanie wybarwienia skórki i zawartości cukrów ogółem w owocach czereśni odmiany ‘Vega’ na wybranych podkładkach. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 202-205

Tomala K., Krupa T., Karbowiak A., 2003. Wpływ składu atmosfery na jakość przechowalniczą czereśni. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 206-208

Krawiec P., 2003. Kwitnienie drzew wiśni rosnących w zróżnicowanej rozstawie. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 209-211

Łysiak G., Florkowski W., Prussia S., 2003. Czynniki wpływające na zdolność przechowalniczą owoców brzoskwiń. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 212-215

Świerczyński S., Stachowiak A., 2003. Zastosowanie Prunus besseyi Bailey i Prunus tomentosa Thunb. jako podkładek karłowych pod wybrane odmiany brzoskwini i śliwy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 216-218

Radajewska B., Konieczny S., Widelicki M., 2003. Uprawa przyspieszona truskawki pod folią perforowaną i włókniną. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 219-221

Radajewska B., Kantorowicz-Bąk M., 2003. Plonowanie truskawki na zagonach mulczowanych białą folią. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 222-224

Makowska M., Borowski E., 2003. Wpływ dodatku Ekosorbu do czarnej ziemi i gleby piaszczystej na uszkodzenia mrozowe kwiatów i owocowanie truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 225-227

Koszański Z., Karczmarczyk S., Rumasz-Rudnicka E., Rychter P., 2003. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie i cechy jakościowe dwóch odmian truskawek uprawianych na glebie lekkiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 228-230

Friedrich S., Koszański Z., Karczmarczyk S., Podsiadło C., 2003. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na budowę morfologiczną i anatomiczną oraz plonowanie truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 231-233

Gawęda M., Ben J., 2003. Zmiany zawartości makroskładników w roślinach truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) w zależności od wieku rośliny. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 234-236

Sirtautaité S., Savickiené J., 2003. Impact of calcium foliar nutrition on some biological properties of strawberry fruits after harvest. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 237-239

Denisow B., 2003. Rola owadów zapylających w plonowaniu odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 240-242

Chmielewski W., 2003. Pszczoła miodna - zapylacz roślin ogrodniczych, rolniczych i zielarskich w filatelistyce światowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 243-245

Koszański Z., Karczmarczyk S., Podsiadło C., Herman B., 2003. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na plonowanie dwóch odmian malin uprawianych na glebie lekkiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 246-248

Bieniasz M., Małodobry M., Król K., 2003. Wartość produkcyjna czterech odmian maliny w zależności od zastosowanych sposobów uprawy gleby. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 249-251

Litwińczuk W., 2003. Podobieństwo roślin borówki wysokiej i truskawki rozmnożonych tradycyjnie oraz w kulturach in vitro za pomocą pędów kątowych i przybyszowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 252-254

Litwińczuk W., 2003. Wzrost kultur in vitro borówki wysokiej w zależności od stężenia cytokininy i auksyny w pożywce. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 255-257

Friedrich S., Karczmarczyk S., Koszański Z., 2003. Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie oraz budowę anatomiczną i morfologiczną borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 258-260

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C., Karczmarczyk S., 2003. Wpływ uwilgotnienia gleby i nawożenia mineralnego na plonowanie borówki wysokiej uprawianej na glebie lekkiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 261-263

Chohura P., Komosa A., 2003. Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych. Cz. I. Makroelementy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 264-266

Chohura P., Komosa A., 2003. Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych. Cz. II. Mikroelementy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 267-269

Hallmann E., Kobryń J., 2003. Efekt nawożenia azotem na zawartość niektórych składników chemicznych i ocenę sensoryczną owoców pomidora w uprawie szklarniowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 270-273

Libik A., Repelewicz M., Białczyk J., Lechowski Z., 2003. Budowa anatomiczna liści pomidora szklarniowego typu "cherry" uprawianego w atmosferze o wysokiej koncentracji CO2. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 275-276

Orłowski M., Dobromilska R., Kujath K., 2003. Badania nad wpływem zabiegów przyspieszających dojrzewanie owoców na plon pomidora drobnoowocowego. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 277-280

Repelewicz M., Libik A., 2003. Zależność wybranych cech jakościowych owoców pomidora szklarniowego typu "cherry" od stężenia CO2. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 281-283

Nowaczyk L., Nowaczyk P., 2003. Przydatność przetwórcza papryki rocznej z upraw pod folią. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 284-286

Buczkowska H., 2003. Wpływ intensywności cięcia roślin na plonowanie oberżyny (Solanum melongena L.) w nieogrzewanym tunelu foliowym. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 287-289

Cebula S., 2003. Wpływ sposobu cięcia pędów bocznych na zawiązywanie owoców i plonowanie oberżyny w uprawie szklarniowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 290-292

Golcz A., Markiewicz B., 2003. Plonowanie dwóch odmian oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w torfie wysokim. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 293-295

Kowalska G., Buczkowska H., 2003. Plonowanie oberżyny (Solanum melongena L.) w nieogrzewanym tunelu foliowym na tle warunków termicznych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 296-298

Kowalczyk K., Kobryń J., 2003. Wpływ hormonizacji na zawiązywanie owoców i plonowanie pepino (Solanum muricatum Aiton). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 299-301

Cebula S., Kalisz A., Kunicki E., 2003. Przebieg wzrostu i plonowania kalafiora białego, zielonego i romanesco w dwóch terminach uprawy na zbiór jesienny. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 302-304

Dobromilska R., 2003. Wpływ metody uprawy na plon i wartość odżywczą oraz przydatność do przechowywania dwóch odmian fasolnika chińskiego. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 305-308

Francke A., 2003. Plonowanie kilku odmian brokułu włoskiego w uprawie jesiennej na tle warunków pogodowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 309-311

Jadczak D., Słodkowski P., 2003. Plonowanie cebuli wielopiętrowej w zależności od wielkości sadzonych gniazd cebulek powietrznych. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 312-314

Jadczak D., 2003. Zawartość suchej masy, witaminy C i cukrów w plonie cebuli piętrowej (Allium cepa var. proliferum Targioni-Tozetti). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 315-318

Knaflewski M., Krzesiński W., 2003. Wpływ terminu zbiorów na jakość zielonych wypustek szparaga. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 319-321

Michalik Ł., 2003. Wpływ metody uprawy na plonowanie selera naciowego w warunkach klimatycznych Olsztyna. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 322-324

Orłowski M., Grzeszczuk M., Jadczak D., 2003. Ocena plonowania i wartości odżywczej wybranych odmian papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 325-327

Papliński R., Łabuda H., 2003. Wpływ zabiegów przedzbiorczego podcinania i ogławiania roślin na dojrzałość strąków fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 328-330

Podsiadło C., Karczmarczyk S., Biczak R., Rumasz-Rudnicka E., 2003. Reakcja pomidora gruntowego na nawadnianie kroplowe i nawożenie mineralne. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 331-333

Podsiadło C., Jaroszewska A., Koszański Z., Dzida M., 2003. Zmiany budowy morfologicznej i struktury plonu fasoli karłowej pod wpływem nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 334-336

Rodkiewicz T., 2003. Wpływ doniczkowania rozsady na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 337-339

Słodkowski P., Rekowska E., 2003. Wpływ sadzenia gniazdowego na plonowanie selera korzeniowego uprawianego na zbiór pęczkowy. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 340-342

Suchorska-Orłowska J., Jadczak D., 2003. Wpływ przedsiewnego traktowania nasion na plon i zawartość makroskładników w szpinaku nowozelandzkim. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 343-345

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2003. Reakcja wczesnych odmian pora na uprawę pod płaskimi okryciami z folii perforowanej i włókniny. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 346-348

Rekowska E., Słodkowski P., 2003. Wpływ stosowania osłon oraz ściółkowania gleby na plonowanie bardzo wczesnych odmian ziemniaka. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 349-351

Siwek P., Capecka E., Kunicki E., Kalisz A., 2003. Efektywność stosowania nowych rodzajów folii perforowanej w uprawie ogórka. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 352-354

Słociak A., Kołota E., 2003. Wpływ terminu odchwaszczania i ściółkowania gleby na plonowanie oraz skład chemiczny owoców cukini. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 355-357

Siwek P., Lipowiecka M., 2003. Efektywność ekonomiczna stosowania osłon z tworzyw sztucznych w uprawie ogórka na wczesny zbiór. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 358-360

Adamicki F., Badełek E., 2003. Wpływ 1-MCP na wybarwianie się, jakość i trwałość przechowalniczą owoców pomidorów. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 361-363

Dobromilska R., 2003. Ocena plonowania i przydatności do przechowywania fenkułu z uprawy szklarniowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 364-366

Gajewski M., Radzanowska J., 2003. Wpływ odmiany i przechowywania na charakterystykę sensoryczną kalafiorów (Brassica oleracea L. var. botrytis). Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 367-369

Gawęda M., 2003. Zmiany zawartości wybranych składników selerów korzeniowych (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.)) w czasie długotrwałego przechowywania w chłodni zwykłej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 370-372

Kosson R., Stępowska A., 2003. Zastosowanie analizy fluorescencji chlorofilu w ocenie uszkodzeń chłodowych owoców papryki. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 373-375

Kosson R., Stępowska A., 2003. Wpływ zrównoważonej atmosfery modyfikowanej na trwałość przechowalniczą zielonych owoców papryki słodkiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 376-378

Krawiec M., 2003. Wpływ niskiej temperatury w czasie przechowywania dymki na pośpiechowatość cebuli. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 379-381

Tendaj M., Piusińska-Siedlecka M., Mysiak B., 2003. Trwałość przechowalnicza szalotki w zależności od warunków przechowywania i wielkości cebuli. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 382-384

Siwulski M., Pawlak R., Sas-Golak I., 2003. Porównanie plonu soplówki jeżowatej, lakownicy lśniącej i zimówki aksamitnotrzonowej na podłożach z trocin. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 385-387

Sobieralski K., Ławicka K., 2003. Wpływ rodzaju podłoża i długości okresu pasteryzacji na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 388-390

Sobieralski K., Ławicka K., 2003. Wpływ temperatury na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 391-393

Sobieralski K., Ławicka K., 2003. Wpływ światła na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 394-396

Danek J., Markowski J., 2003. Skład chemiczny owoców wybranych genotypów maliny jako element hodowli jakościowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/2: 397-399