Strona główna

Zarząd Główny   Oddziały i Sekcje    Folia Horticulturae   Linki     

Biuletyn Informacyjny ukazuje się od 1993 roku, a jego ostatnie numery znajdują się u dołu niniejszej strony. Na łamach Biuletynu zamieszczane są informacje o wydarzeniach związanych z działalnością Towarzystwa oraz inne wiadomości interesujące członków. Najczęściej publikowane są doniesienia o:

  • Walnych Zebraniach Delegatów PTNO;

  • działalności oddziałów w Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Skierniewicach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu;

  • działalności Sekcji Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin;

  • grantach przyznawanych członkom PTNO;

  • awansach i wyróżnieniach;

  • nowo przyjętych członkach;

  • sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach organizowanych w oddziałach PTNO;

  • planowanych imprezach;

  • biografie zmarłych profesorów.

Wydawanie Biuletynu jest dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Redakcyjny

Adres Redakcji

prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa

prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr inż. Joanna Bykowska (Redaktor Naczelna)

60-198 Poznań, ul. Zgorzelecka 4

 

tel. 61 846 63 33 lub 505 694 220; fax 61 848 79 99

Numery Biuletynu Informacyjnego przygotowane są w wersji elektronicznej w formacie PDF. Publikacje przygotowane w postaci pliku PDF odczytuje się za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy Adobe.

Biuletyn Informacyjny nr 26 (grudzień 2016)

(10 604 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 25 (grudzień 2015)

(10 628 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 24 (grudzień 2014)

(11 234 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 23 (grudzień 2013)

(3 515 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 22 (grudzień 2012)

(2 059 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 21 (grudzień 2011)

(7 450 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 20 (grudzień 2010)

(1 181 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 19 (grudzień 2009)

(386 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 18 (grudzień 2008)

(7 058 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 17 (grudzień 2007)

(6 289 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 16 (grudzień 2006)

(259 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (grudzień 2005)

(217 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 14 (grudzień 2004)

(184 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 13 (grudzień 2003)

(182 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 12 (grudzień 2002)

(310 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 11 (grudzień 2001)

(282 KB)

Biuletyn Informacyjny nr 10 (listopad 2000)

(210 KB)