Strona główna

Zarząd Główny   Folia Horticulturae    Biuletyn Informacyjny   Linki     

Oddział w Krakowie

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54

tel. 12-662-52-54

Zarząd:

przewodniczący

dr hab. Monika Bieniasz

sekretarz

dr hab. Jan Błaszczyk

skarbnik

dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin

członkowie

dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz

 

dr hab. Ewa Dziedzic

 

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus

 

dr hab. Jacek Nawrocki

 

 

Oddział w Lublinie

20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 58

tel. 81-524-71-19

Zarząd:

przewodniczący

prof. dr hab. Mirosław Konopiński

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

sekretarz

dr hab. Mirosława Chwil

skarbnik

dr Paweł Michalski

członkowie

dr hab. Katarzyna Dzida

 

dr hab. Robert Gruszecki

 

 

Oddział w Olsztynie

10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 21

tel. 89-523-34-03

Zarząd:

przewodniczący

dr hab. Anna Bieniek

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz

sekretarz

mgr inż. Urszula Rybczyńska

skarbnik

dr inż. Łucja Michalik

członkowie

dr hab. Anna Francke

 

 

Oddział w Poznaniu

60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159

tel. 61-848-79-71

Zarząd:

przewodniczący

dr inż. Jolanta Lisiecka

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Anna Golcz

sekretarz

dr inż. Piotr Czuchaj

skarbnik

dr inż. Joanna Bykowska

członkowie

dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ

 

prof. dr hab. Marek Siwulski

 

dr hab. Aleksander Stachowiak

 

 

Oddział w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

tel. 46-834-54-10

Zarząd:

przewodniczący

dr inż. Agnieszka Masny

v-ce przewodniczący

dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO

sekretarz

dr Bogumiła Badek

skarbnik

mgr inż. Łukasz Seliga

członkowie

prof. dr hab. Franciszek Adamicki

 

 

Oddział w Szczecinie

71-424 Szczecin, ul. Janosika 8

tel. 91-449-61-60

Zarząd:

przewodniczący

dr hab. Piotr Chełpiński, prof. ZUT

v-ce przewodniczący

dr hab. Piotr Żurawik

sekretarz

dr hab. Grzegorz Mikiciuk

skarbnik

dr hab. Agnieszka Zawadzińska

członkowie

dr hab. Paweł Słodkowski

 

mgr inż. Małgorzata Statkiewicz

 

 

Oddział w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

tel. 22-593-21-05

Zarząd:

przewodniczący

dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW

v-ce przewodniczący

dr hab. Ewa Skutnik

sekretarz

dr Wiesława Rosłon

skarbnik

dr Ewelina Pióro-Jabrucka

członkowie

dr hab. Barbara Łata

 

 

Oddział we Wrocławiu

50-363 Wrocław, Plac Grunwaldzki 24a

tel. 71-320-17-32

Zarząd:

przewodniczący

prof. dr hab. Anita Biesiada

v-ce przewodniczący

dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UP

sekretarz

dr inż. Piotr Chohura

skarbnik

dr inż. Przemysław Bąbelewski

członkowie

prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

 

prof. dr hab. Karol Wolski

 

 

Sekcja Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

tel. 22-593-21-69

Zarząd:

przewodniczący

prof. dr hab. Małgorzata Korbin

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Adela Adamus

v-ce przewodniczący

prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

sekretarz

dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO

członkowie

dr Wojciech Matuszak

 

dr Leszek Róg

 

mgr Łukasz Wiśniewski